БГ „Бъди активен“ в ОУ „Иван Вазов“

Учениците от ОУ „Иван Вазов“ активно се включиха в инициативата – Да бъдем активни всеки ден е лесно, като показаха възможността си да спортуват по различен начин в домашни условия. Чрез инициативата „Ям стълби за закуска“, демонстрираха уменията си да преодоляват препятствия – стълби без проблеми и да отбележат активността си, независимо от ситуацията.
БГ „Бъди активен“ – ден без асансьори, е инициатива която цели да демонстрира колко лесно е да бъдем активни, въпреки натовареното ежедневие.
Заради ситуацията на извънредното положение, в което се намирахме, Сдружение БГ „Бъди активен“ взе решение събитието да бъде осъществено онлайн.
Учениците от ОУ „Иван Вазов“, участваха в инициативата „Час по физическо възпитание и спорт“ с различни инструктори и треньори, която има за цел да раздвижи децата, които са принудени да стоят вкъщи по време на извънредното положение.
Благодарим на всички за положените усилия да бъдат активни!
https://drive.google.com/file/d/14nXHOX5Sxi1vxv50lb8DZUPjZZ7sgWux/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sY43qjh6BT2b-q-M4owR6Yte4zokLxfX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Tg9QF7eJsHiTaa6fT6TKntFpDOX935aa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13WXCviUfgYqB0lia29H5_R8yX2b8wufn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11jQjKFXU2a66zN_J4GboLM9tXpvEGqlM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zo1ngkMiB7R6X66wzPcnGrigTrUlCF5L/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-oVP9Utuu1FyNYemaohwDcP8V3ebzvjN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZAT0B_3bwCxpjGw_tDSEkDg-GpVAljr4/view?usp=sharing