ДНЕВЕН ГРАФИК

Разписание на учебните часове /в сила от 16.09.2019 г./

Обучението в училище се осъществява в дневна форма с едносменен режим. Учебните занятия се провеждат до обяд, а следобяд – отдих, самоподготовка и занимание по интереси.

Начало на учебните занятия – всеки ден от 08.00 часа.

Край на учебните занятия до обяд –  14.00 часа.

Край на следобедните занятия за ЦДО за 1-4 клас 17.20

Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък

III клас – 35 минути.          IIIIV клас  – 40 минути       VVII клас – 40 минути

1 час 08,00 – 8,40
2 час 09,00 – 9,40
3 час 10,00 – 10,40
4 час 10,50 – 11,30
5 час 11,40 – 12,20
6 час 12,30 – 13,10
7 час 13,20 – 14,00

Седмично разписание /график / на часовете в ЦДО:

1. 12,20 – 13,00 ч. Обяд ,организиран отдих и спорт
2. 13,10 – 13,50 ч. Организиран отдих и спорт
3. 14,00 – 14,40 ч. Самоподготовка
4. 15,00 – 15,40 ч. Самоподготовка
5. 15,50 – 16,30 ч.  Занимания по интереси
6. 16,40 – 17,20 ч. Занимания по интереси