I клас ПДФ Печат Е-мейл

II срок, учебната 2014/2015г., в сила от 04.02.2015 г.

II срок, учебната 2014/2015г. в сила от 04.02.2015г

І а клас

  Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 07.30-08.00 Час на класа БЕЛ БЕЛ БЕЛ Роден край
2 08.20-08.55 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Зип - БЕЛ Математика
3 09.15-09.50 БЕЛ Математика Математика Математика Англ. език
4 10.00-10.35 Математика Музика ФВС Музика Изобр. изкуство
5 10.45-11.20 ДБТ ФВС Сип-Инф.  технологии 1гр. СИП-Роден край Изобр. изкуство
6 11.30-12.05 Сип - ДБТ ДЧ ФВС   Сип-Инф. технологии 2гр.  
  12.10-12.40          


Класен ръководител - П. Василева; стая 101


І б клас

  Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 07.30-08.00 Час на класа ФВС Музика БЕЛ Роден край
2 08.20-08.55 БЕЛ БЕЛ БЕЛ ЗИП-БЕЛ Англ. език
3 09.15-09.50 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика Математика
4 10.00-10.35 Музика Математика Математика ДБТ Изобр. изкуство
5 10.45-11.20 Математика СИП-Роден край Сип-Инф. Технологии СИП-ДБТ Изобр. изкуство
6 11.30-12.05 ФВС        
  12.10-12.40 ДЧ-ФВС        


Класен ръководител - А. Велушева; стая 102


І в клас

  Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 07.30-08.00 Час на класа БЕЛ БЕЛ СИП-Инф. технологии Роден край
2 08.20-08.55 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика
3 09.15-09.50 БЕЛ ФВС Математика ЗИП-БЕЛ Изобр. изкуство
4 10.00-10.35 Англ. език Математика ДБТ Математика Изобр. изкуство
5 10.45-11.20 Математика СИП-Роден край СИП-ДБТ Музика ФВС
6 11.30-12.05 Музика        
  12.10-12.40         ДЧ-ФВС


Класен ръководител - Д. Йосифова; стая 104
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

І г клас

  Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 07.30-08.00 Час на класа Музика БЕЛ БЕЛ Роден край
2 08.20-08.55 БЕЛ БЕЛ БЕЛ ЗИП-БЕЛ Математика
3 09.15-09.50 БЕЛ БЕЛ Математика Англ. език ФВС
4 10.00-10.35 Математика Математика ДБТ ФВС Изобр. изкуство
5 10.45-11.20 Музика СИП-Роден край СИП-ДБТ Математика Изобр. изкуство
6 11.30-12.05 СИП-Инф. технологии 1гр.     СИП-Инф. технологии 2гр.  
  12.10-12.40   ДЧ-ФВС      

Класен ръководител - Т. Маринова; стая 105
Как оценявате сайта
Разгледайте резултатите