Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
-Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
-Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища