Бинарен урок на тема „Здравословното хранене“ бе осъществен в 1а и 1 в клас  заедно с техните госпожи  Стойка Цонева и Даниела Ганева . Учениците се запознаха с групите храни, необходими за здравословен  живот. Обогатиха знанията си за необходимостта от приемането на разнообразна храна.Част премина под формата на екипна работа. Учениците изработиха табла  „Здравословни храни “ и „Вредни храни“ чрез изрезки от вестници и списания . В своите екипи децата  обсъждаха, дискутираха и изразяваха мнение по отношение на дадените храни.