Мотивът за вградената невяста дълбоко развълнува петокласниците от ОУ “Иван Вазов“. Мотивът за вграждането се среща както в българските народни песни, така и във фолклора на гърци, сърби, румънци и албанци. Българските фолклористи са издирили и записали над 200 варианта на  песента. Векове народът ни е разказвал в песен трагичната съдба на героите, които са жертвали в името на общото благо  най-достойния човек в общността.

Знанията си за народната песен „Троица братя  града  градяха“ и песните в Родопската фолклорна  област учениците обобщиха в бинарен урок, проведен от учителите по български език и литература г-жа Светлозара Величкова и по музика г-жа Стела Акиванова. Петокласниците си припомниха същността на българската народна песен и особеностите на песните, които се изпълняват в Родопската фолклорна област. Изпяха любимата си родопска песен  „Пустоно лудо и младо“, а след това чуха  „Троица братя  града  градяха“  в изпълнение на Нели Андреева. Откриха, че песента е безмензурна, с богата орнаментика, волна и протяжна. Почувстваха как дълбоката скръб на героите е внушена чрез мелодията и изпълнението на певицата.  Учениците се запознаха и с варианта на песента, който е записан в Горна Оряховица „Сюлюман ограда захвана“. Направиха съпоставка на песните „Троица братя града градяха“ и „Сюлюман ограда захвана“, като посочиха темата, героите и техните качества. Откриха кои сюжетни елементи са общи за двете народни песни и по кои се различават.

В този различен за учениците час те успяха да осмислят по-задълбочено  същността на народната песен и да се потопят във вълшебния свят на мистичните Родопи.