Великден, смятан за най-големия християнски празник, всяка година озарявa дома на българското семейство. За да озари и класна стая на 2в клас, класния ръководител Даниела Ганева покани родители да се включат във Великденско състезание.  Емоциите на децата изпълниха класната стая! Състезанието премина в 4 игри . Децата се състезаваха с яйца , преобразиха се в зайчета и подскачаха с чували, търсиха великденски лакомства. А накрая показаха знанията си за празника Великден в образователно състезание .