Ученици от 5а и 6в клас посетиха една от водещите български компании в областта на проектирането и производството на автоматизирано опаковъчно оборудване, предназначено за хранително-вкусовата промишленост – „КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД, гр. Горна Оряховица. Децата се запознаха с дейността на работещите във фирмата инженери, програмисти, стругари, фрезисти, конструктори. Всички ученици се впечатлиха от машините, разработка на компанията, някои от които  единствени в България. Емоция  предизвика демонстрацията на това как работят някои от системите за опаковане. От видяното и разказаното от служителите, учениците се убедиха, че за да изпълняваш всяка една от длъжностите в компанията, е нужно образование, постоянство, усърдие, дисциплина, отговорност, умение за работа в екип. Успехът идва тогава, когато не следваш отъпкания път, а си инициативен, образован и трудолюбив!