Комисията за защита на личните данни е разработила и публикувала на интернет сайта си специална секция, посветена на децата и техните лични данни.


Създаването на специализирана секция е част от информационно-разяснителната кампания за повишаване информираността на децата и учениците относно неприкосновеността и защитата на личните данни.

Особено внимание заслужават практическите съвети за защите на личните данни в онлайн среда.

Видеоклиповете и брошурите са достъпни на следният линк:

https://www.cpdp.bg/?=pages&aid=65