ДНЕВЕН ГРАФИК

Разписание на учебните часове /в сила от 15.09.2022 г./

Обучението в училище се осъществява в дневна форма с едносменен режим. Учебните занятия се провеждат до обяд, а следобяд – отдих, самоподготовка и занимание по интереси.