ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ адрес: гр.Горна Оряховица , ул. „Иван Вазов“ №40
имейл: gouvazov@abv.bg
телефон: 0618/ 6 70 01 – канцелария
работно време на канццеларията: 8:00 – 12:00 часа   и 13:00 – 16:30 часа