ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ адрес: гр.Горна Оряховица , ул. „Иван Вазов“ №40
имейл: gouvazov@abv.bg
телефон: 

0618/ 6 70 01 – канцелария

0618/6 70 00 – директор

работно време на канцелария:

8:00 – 12:00 часа   и 13:00 – 16:30 часа

/приемане на заявления за достъп до информацията/