16 ноември – Международен ден на толерантността❣️
1. Б клас отбеляза този ден изработвайки дърво на толерантността. Всяко дете очерта своята ръка и си я оцвети по свой избор. Стъблото на дървото е ръката на тяхната класна-г-жа Гергана Манчева.
„Нека постъпките ни са добри!“ е призивът на учениците към всички!
Какво е това толерантност?

-да проявяваме търпимост към различните;-

да зачитаме правата на всички ;

-да зачитаме мнението им;

-да проявяваме състрадание;

-да проявяваме милосърдие;

-да уважаваме човешкото достойнство;

-способност да се поставяш на мястото на другия;

-признаване на равенството между хората;

-признаване на многообразието;

-отказа да доминираш над другите.