„Европейският ден на спорта в училище“ е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на забавлението и се изпробват нови начини за физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ на всеки участник. Включването на младите хора и децата в подобни инициативи е от изключително значение и за изграждането на здравословни навици.

„Европейският ден на спорта в училище“  се състоя на 24 септември в ОУ“Иван Вазов“ – Горна Оряховица като част от кампанията NowWeMove и „Европейска седмица на спорта #BeActive“. Събитията от кампанията NowWeMove са официално подкрепени от Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и СО.

Европейският ден на спорта в училище дава възможност на учебните институции да се свържат с други европейски страни, да популяризират физическото възпитание и спорт, да създадат условия за забавление чрез физическа активност за младите хора, да подобрят общественото здраве и благополучие, чрез въвеждането на методи за учене през целия живот, а също и да засилят и развият нови социални умения сред учениците.

В ОУ „Иван Вазов“ празникът бе открит с музикална загрявка, а в организираните щафетни игри децата показаха много ентусиазъм, дисциплина и спортен дух . Събитието завърши с традиционно българско право хоро. Включвайки се в инициативата „Европейски ден на спорта в училище“ искаме да покажем колко е важно развитието на двигателната култура на децата. Така заедно учители и родители полагаме усилия за осигуряване на необходимата им физическа активност.

В спортната инициатива  се включиха около 500 деца и ученици от подготвителна група до 7 клас.Игрите бяха атрактивни, интересни, за точност и концентрация, за бързина и ловкост, насочени към правилно разпределение  на  различните отпадъци, използвайки активните пространства на нашата красива спортна площадка.

Всички дейности може да разгледате тук!