Учениците  от Лятната академия  при ОУ”Иван Вазов” заедно с  госпожа Даниела Ганева, госпожа Стойка Цонева , госпожа Светла Новакова и госпожа Калина Йорданова посетиха Общинската библиотека в града. Четоха заедно в  уютна атмосфера любими приказки.  Учениците   Димитър Цветанов Димов от 1в клас,   Ивелина Николаева Ганева от 1 а клас и Грета Свиленова Сидерова от 1 в клас  с голямо вълнения дариха книжки по инициативата „От деца за деца“ като в знак на благодарност получиха Грамоти за дарение.   Третокласниците проучиха, какви книги е подходящо да дарят и обещаха следващата седмица да посетят отново Общинска библиотека и да увеличат разнообразието от книги там.