Звено „Ученическо и столово хранене“ – гр. Горна Оряховица