Name

Петрия Пенчева

главен счетоводител

Висше-магистър
специалност: счетоводство и контрол
квалификация: икономист по счетоводна и финансова контролна дейност

Name

Емилия Байчева

завеждащ административна служба

висше-магистър
специалност: финанси
квалификация: банкер

Name

Иванка Стефанова Добрева – хигиенист
Йорданка Петрова Димитрова – хигиенист
Марияна Пенева Боюджиева – хигиенист
Недка Иванова Бузова – хигиенист

Георги Христов Колев – огняр
Йордан Русев Маринов – портиер
Красимир Николов Бузов – портиер