ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елица Николаева Пъшева


ЧЛЕНОВЕ


 1. Милена Николова – Началник отдел „Хуманитарни дейности“
 2. Зоран Мамучевски
 3. Йорданка Рашева Рачева
 4. Полина Георгиева Сидерова
 5. Мария Илиева Страшилова
 6. Бранислава Йович

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ


 1. Петя Богданова – Директор ОП „МДСИП“
 2. Зоран Мамучевски
 3. Христо Николаев Пулов
 4. Николета Вълчанова Петкова
 5. Маргарита Атанасова Георгиева
 6. Миглена Йорданова Цанева