Level

МАТЕМАТИКА

Elevation

ФИЗИКА

Height

АСТРОНОМИЯ

Level

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Elevation

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Height

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Level

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Elevation

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Height

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

Level

ЗНАМ И МОГА

Elevation

ЛАБОРАТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО

Height

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНКУРУ“