Учениците от група ЦДО 2 „а“ и „в“ клас се включиха във Втори фолклорен фестивал – „Българските традиции и обичаи“,     огранизиран от г-жа Нанкова в училище.          С голямо желание и старание децата оцветяваха и апликираха модели в традиционни български носии. Запознаха се с     фолклорните области в България. Учениците разбраха, че българските носии, българската музика и българската природа     са неповторими. От тях народът ни е черпил сили в миналото. Те ни вдъхновяват днес. С тях ще пребъде българският род!