Уважаеми родители,  родителската среща за подготвителна група ще се проведе на 08.09.2022 г. от 17:30 ч. в училището.

Приемаме 1 група х 23 деца

Обучението се извършва:

  • според държавните образователни изисквания;
  • в уютна игрова обстановка;
  • осъществява лесно адаптиране към училищната среда.

Подготвителната група е полудневни и обучението се осъществява от 8.00 ч. до 14.00 ч. Приемат се деца, които през 2022 година навършват 5 или 6 години.

Документи за прием и записване на деца в подготвителните групи:

  • Заявление – по образец на училището.
  • Копие от Удостоверение за раждане на детето.
  • Документите се подават на място в училището или на електронна поща: gouvazov@abv.bg