Учениците от 4. Б клас с класен ръководител Розалия  Нанкова, заедно с г-н Владимир Велев, учител по география и икономика проведоха бинарен урок на тема „Познаваме ли България“. Четвъртокласниците направиха обобщение на изучения материал по Човекът и обществото в раздела, посветен на България, природните ѝ области, както и нейните забележителности.  Под формата на познавателна игра класът се раздели на екипи, в които четвъртокласниците подредиха картинен пъзел върху картата на България.  Припомниха си разликата между природни и исторически забележителности. Откриваха забележителности и градове по дадени знакови илюстрации. Ориентираха се  по географската карта за местоположението на големите градове в България.

       Част от играта бе представянето на проектите, подготвени от учениците на природна, историческа забележителност, град или селище от България. Четвъртокласниците имаха възможност да четат  или разказват своите текстове и споделиха своите впечатления от посещението си, а в часа по Изобразително изкуство нарисуваха исторически или архитектурни обекти  от различни кътчета на България.