Необходими документи:


  • Заявление от родител за кандидатстване в V клас; тук
  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
  • Акт за раждане;
  • Медицински картон;