С цел да отговори на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, училището осигурява:


  • Целодневна организация на учебния процес като инструмент за осигуряване на специализирана помощ при самоподготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси;
  • Обща подкрепа за ученици с изявени дарби;
  • Екип от висококвалифицирани специалисти: педагогически съветник, психолог, ресурсен учител, логопеди, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
  • Информационно-библиотечен кът,  любимо място за отдих и творчество;
  • Дейности свързани с възпитаване и изграждане дух на родолюбие, свързани с миналото и фолклорните традиции на Горна Оряховица и  Родината ни.
  • Изяви с училищен мажоретен състав „Българче“;
  • Участие в музикална група „Звънчета“ към училището.
  • Развиване на творчески умения в групи за занимания по интереси;
  • Целодневна лятна занималня през ваканцията, където учениците усъвършенстват своите креативни заложби, дигитални умения, потапят се в света на световното литературно творчество и развиват своите спортни възможности чрез йога и пилатес.
alt
alt
alt