РЪКОВОДСТВО

на ОУ „Иван Вазов“, град Горна Оряховица

Иван Момъков

Иван Генов Момъков

Директор

Висше – магистър,
Четвърта професионално-квалификационна степен
Квалификация: учител по български език и литература

Гергана Илиева Павлова

Гергана Илиева Павлова

Заместник-директор учебна дейност

Висше – магистър,
Първа професионално-квалификационна степен
Квалификация: учител по английски и испански език; начален учител