Свободни места към 04.09. 2023 година


КЛАСБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
I1
II0
III5
IV1
V9
VI7
VII11