ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица получи сертификат за отдадеността, желанието и ентусиазма, с който се включи в разпространение на идеята на проекта „Партньорство за красива и чиста България“, и събитието „Световен ден на рециклирането – 18.03.2021 г“ , част от дългосрочната програма – „МЯСТО България за устойчива промяна на културата и отношението на хората към отпадъците и заобикалящата ни среда“.

Екипа на ОУ „Иван Вазов“ благодари на всички участници-герои в рециклирането!