„Не е измислица морето и щастието съществува.“ – с тези думи домакините от комплекс Магнолия, Златни пясъци посрещат групата от ученици от ОУ“Иван Вазов“. По предложени критерии от МОН, педагогическият съвет към училището избра 35 ученика, които да участват в туристическо пътуване по Национална програма „Отново заедно 2021“.

Основната цел на програмата е създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището
и семейството за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през
последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им.

Трима ръководители от училище се грижат за летуващите ученици на възраст между 7 и 14 години. Освен събиране на слънчеви лъчи и подобряване на уменията за плуване, за децата е предвидена и богата културна програма и посещения на известни исторически обекти по Северното черноморие.