учебна 2021-2022 година

Ученическият съвет има за цел да помага на учениците в тяхното осъществяване и пълното спазване на правата им в училище.

Стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават. Ученическия съвет изразява волята на учениците и верността им към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; издига във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; пази и почита училищните ритуали, символи и традиции, 

клас Председател Членове
VІІ А Ванеса Илиева Сияна Величкова
    Деница Дойчева
VІІ Б Радослав Антонов Вилиан Панчев
    Александрия Минчева
VІІ В Мария Борисова Марина Пенева
    Анелия Точева
VІ А Денислав Савов Пламена Сидерова
    Доника Маринова
VІ Б Румяна Тончева Иглика Хаджикръстева
    Йоана Ефтимова
VІ  В Ивайла Кръстева Памела Вълова
    Никола Пишаров
V А Цвета  Иванова Никол Хинкова
    Никол Вачева
V Б Гергана Бхалова Елена Георгиева
    Пресиана петрова
V В Михаела Милушева Даниела Минчева
    Никола Костадинов
ІV А Вивиан Бонева Ина Пенева
    Вилияна Владова
ІV Б Теодор Тутеков Михаил Петков
    Виктория Ботова
ІV В Кирил Попов Данна Мирчева
    Тихомир Калчев