От първостепенна важност за нашето училище е осигуряване на сигурността на децата и учениците на територията му.


Приоритет на училището е осигуряване на благоприятна и спокойна среда за учене. Училището разполага с:


  • Система за регламентиран достъп до учебното заведение, която гарантира сигурността и неприкосновеността на учениците, учителите и материалната база;
  • Детска площадка с мултифункционални фитнес уреди на открито и комбинирани детски съоръжения с  противоударно покритие;
  • Жива охрана на учебното заведение;
  • Видео наблюдение във всички класни стаи, коридори и училищен двор;
  • Площадка за обучение по безопасност на движението оборудвана със светофари и 31 пътни знаци;
  • Вътрешна система за оповестяване и озвучаване, която се използва активно от ученическия съвет за радиопредавания;
  • Модерна материално –техническата база с 23 интерактивни дъски; 4 мултитъч дисплеи, 25 мултимедийни проектори и  2 компютърни кабинета;
  • Оборудвани кабинети по природно-математически науки
  • Целодневна медицинска  грижа през цялата учебна година
  • Индивидуални  шкафчета за всеки ученик, с цел намаляване тежестта на раницата;
alt
alt
alt
alt