Най-голяма гордост за ОУ „Иван Вазов“ си остават постиженията на нашите възпитаници.


Традиционно силно е представянето ни в сферата на математиката – на последното външно оценяване за 7 клас училището е на трето място в област Велико Търново, а по български език и литература седмокласниците на ОУ „Иван Вазов“  са на престижното пето място в област Велико Търново


НАШИ ПРИОРИТЕТИ СА:


  • Поддържането на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем;
  • Поставяне на акцент върху практическата приложимост на знанията на учениците;
  • Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности;
  • Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес;
  • Участие  и успешна реализация на различни национални и международни проекти;
  • Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство;
  • Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото;
  • Изграждане на  личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.