Учениците от шести клас, с учители  Светлана Ненова и  Емилия Къртичева  изработиха интерактивни папки (лапбук) на английски език, на тема “ Природен парк или резерват „. Работейки по този проект шестокласниците развиват умения сами да търсят информация и да намират решения, креативност, способност да прилагат  наученото и в часовете по география и икономика Учениците представиха различни варианти по дадената тема и проявиха творческото си мислене чрез проектите. Дейностите по изпълнението на проекта развиват уменията им за четене и писане с разбиране. Разработването на проекта допринася до голяма степен за по-бързото и тройно усвояване  на лексиката по  английски език.