На 10 март 2023 г. двадесет и двама ученици от VII и VI класове/ разпределени в шест отбора /, се включиха в международната олимпиада BeSafeNet, чието мото тази година е „По-добро знание срещу природните бедствия“. Учениците от ОУ „ Иван Вазов “ се включват за втора поредна година в надпреварата.

     Целта на олимпиадата, която се организира със съдействието на Съвета на Европа, е младите хора да са информирани за различните видове природни бедствия и технологични аварии и да са подготвени как да реагират в случай на опасност.

      Тъй като управлението на извънредни ситуации във всички страни се основава на държавни системи за управление на местно, регионално и национално ниво, то разчита на точна обществена осведоменост и познаване на опасностите, рисковете и превантивните мерки, от съществено значение е да се повиши информираността на хората относно:

  • какви видове риск от бедствия съществуват в определени райони
  • какво е естеството на риска
  • когато може да се случи
  • как последствията от тях могат да бъдат сведени до минимум.

      Тази информация  се представя по различни начини и участвайки в състезанието учениците имат възможност да се информират за причината за множество природни и предизвикани от човека бедствия и начините за тяхното предотвратяване.