Състезания от СБНУ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-69/26.04.2021 г./ през учебната 2022/2023 г. за шестнадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

ТУК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С РЕГЛАМЕНТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Дата

окт. 19 2021 - апр. 28 2023
Ongoing...

Час

8:00 - 18:00