Учениците от 3 клас, с преподаветел по английски език Светлана Ненова, показаха какво са научили досега в часовете по английски език, развиха креативността и въображението си и надградиха уменията си по изобразително изкуство като изработиха прекрасни проекти на тема „Sunday at home“( „У дома в неделя“).