Добрината е заразителна ! Всеки може да я намери в себе си!

Учениците от 1“б“клас ,се включиха в благотворителна кампания за набиране на средства за болно дете.Те познават Нели само от снимка,но това не попречи на техните родители да съберат парична сума и да откупят специално направена за благотворителна кауза кукла.

Добрината в детските сърца ще помогне на Нели и на други в нужда деца.