4. Б клас с класен ръководител  Розалия Нанкова отбелязаха Деня на Християнското семейство като прочетоха четива, свързани с празника. Запознаха се с различни начини на отбелязване на празника в различни части от България. Четвъртокласниците моделираха цветя с думи, назоваващи ценностите в семейството. Направиха си книжка, в която прочетоха и беседваха върху притчата за родителите, както и какво се прави в Деня на християнското семейство.  Четоха пословици за рода и семейството и направиха родословни дървета. Г-жа Нина Величкова, преподавател по Български език и литература гостува в часа, посветен на Християнското семейство. Всички взеха активно участие в обсъждане на празника, отново бе обърнато внимание на семейните ценности и тълкуваха народни мъдрости за добротата и толерантността в отношенията на хората. С помощта на езикови задачи, учениците навлязоха в материята на следващия етап на обучение по Български език и литература. Тази приемственост продължи в съставяне на текст със заглавие „Моето семейство“. И според традицията, на този ден родителите бяха приготвили вкусна питка с мед.

     Дори и да не се спазят всички традиции за църковния празник, нека отделяме малко повече време за децата си, да поговорим с тях, нека им казваме колко са важни и специални за нас. Любовта към децата и към любимия човек, тя е в основата на всяко здраво семейство!