Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/
Клуб „В света на компютрите“Презентации на ученици от клуб “ В света на компютрите“ 2021


Презентация „Професия в ИТ сферата“ клуб „В света на компютрите“