С урок, посветен на Деня на водата, се включиха в инициативата на РИОС –Велико Търново учениците от 3. Б клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица. Гост в часа бе Милка Асенова – главен експерт в РИОСВ – Велико Търново. Тази година темата на Световния ден е „Подземни води – да направим невидимото видимо“

       Третокласниците с внимание изслушаха беседата, посветена на водата, значението и необходимостта от пестенето ѝ. Запознаха се с пътя на водата от чешмата вкъщи през пречиствателната станция до вливане в реката. Чрез игра учениците се убедиха коя почва е най-водопропусклива и при коя водата се затруднява да  намери своя път. Оцветиха схема на подземните води и как водите от заводите достигат до тях. Третокласниците с техния класен ръководител Розалия Нанкова и учител ЦДО, Стойка Цонева се подготвиха по темата като изработиха постери за този жизненоважен елемент на планетата. Под формата на игра третокласниците откриха любопитна информация за водата, както и начини как можем да я пестим. След обсъждане на тази тематика все повече се убедиха, че чистата вода е в  основата на чистата  земя и здравето на човека. „ Опазването на водните ресурси на планетата трядва да бъде грижа на всеки човек. Всеки ден, когато ползваме тази живителна течност, да се замисляме как най-пестеливо да я потребяваме  и да благодарим на природата за животворните ѝ качества.“, завърши експертът своята презентация.

       Във фоайето на училището  учениците организираха изложба, представяща актуалната тема за 2022 г., посветена на Деня на водата. Представен е групов проект на тема „Сребърна“, в който е събрана информация за това защо резерватът е ценен за хората по света. 

      В края на часа учениците получиха рекламни материали за популяризиране на дейностите за по-цялостно разбиране за това, можем да опазваме по-добре този ценен за всички ресурс. Г-жа Асенова също получи символичен подарък от 3. Б клас с пожелание за много щастие и късмет и следващи съвместни инициативи.