Будните първокласници от ОУ“Иван Вазов“ за първи път празнуват този празник на българския творчески дух! Ще го запомнят като първия училищен урок по история и родолюбие. В него научиха имената на духовниците, писателите, борците за свобода и просвета, учителите. Възпяха делото им с песни и стихове. Научиха, че любовта на българският народ към знанието, книгите, науката и свободата е най-ценната добродетел, която е съхранил през вековете. Вдъхновени и устремени към знанието, учениците четоха, писаха, смятаха. рисуваха и се поучаваха в своя „Рибен буквар за първолаци“.